Vrede – vrede håndtering med hypnose terapi 

Vrede frustration behandling håndtering hypnoseVrede kan ofte være et værn mod en dybere følelse af svigt, uretfærdighed eller af indre sårethed. Vreden kan føles som et indre tryk, en begyndende eksplosion, som presser for at komme ud. Denne følelse af indre tryk betyder at noget er uforløst og ubearbejdet. Det ubevidste system har brug for en ventil, for denne uforløsthed og letter trykket ud i gennem vreden. Dette er i sagens natur ikke hensigtsmæssigt, da de oprindelige årsager til vreden ikke er løst men stadig ligger og arbejder i det ubevidste.

Hvad kan hypnose bruges til?

Hypnose og hypnoseterapi kan skabe adgang til en række fortidige betydningsfulde episoder i det ubevidste sind, som skal "færdiggøres". Hermed menes at forstå sig selv og omverdenen på en nye måde og dermed give disse episoder en ny betydning, som så kan danne grundlag for ny adfærd i nuet.