Info om hypnosebehandling af angst

panik-angst-behandling-hypnoseAngst er en irrationel reaktion, funderet i det ubevidste sind. Det at angsten har sit fundament i det ubevidste, betyder at den ofte starter, uden at personen ved det. Der kan dog være mange små og store signaler på, at nu er angsten på vej. Begyndende sveden, uforklarlig uro i kroppen, hjertet som begynder at slå hurtigere. Alt sammen symptomer på at det ubevidste sind, oplever at der er far på færde, og at den ønsker den angst ramte person, skal væk hurtigst muligt.

Hulemanden i os

Da vores forfædre var hulemænd ( og hulekvinder ) i stenalderen, var verden noget mere simpel end den er nu. Det handlede om at overleve. Der var to grundliggende reaktioner. Kæmp eller flygt. Disse urinstinkter ligger dybt indlejret i os stadigvæk, selvom vores verden har ændret sig radikalt. Vores overlevelse er som regel ikke truet, men det ubevidste sind kan stadig “falde i” disse angstreaktioner, uden at der er nogen rationel grund til det. Det ubevidste tror, at det skal beskytte os, uden at der er nogen umiddelbar grund til det. Det er hvad den angste person oplever.

Hypnose mod angst

Det kan være nødvendigt, at omkode og omprogrammere det ubevidste sind, når det går i en fejl retning. Hypnose skaber vejen til det ubevidste, og herefter kan hypnotisøren eller hypnoterapeuten give nogle nye anvisninger til det ubevidste. Fortælle det, at det skal forholde sig roligt i den og den situation. Med hypnosen, kan det ubevidste lære en nye og roligere reaktion, og dermed kan personen slippe sin angst. Det er ingen grund til at have den. Den kan forsvinde igen.