Hypnosebehandling – Alkoholmisbrug

alkohol misbrug hypnoseAlkohol afhængighed eller alkohol misbrug er en sygdom, og er mere udbredt end man umiddelbart skulle tro. Ca.100.000 herhjemme menes at være afhængige, og have et decideret alkohol syndrom.
Måske fordi alkoholikeren i langt de fleste tilfælde lever et helt almindeligt liv, passer job og familie, sideløbende med drikkeriet. Det forgår i det skjulte.

Hvornår er man så afhængig af alkohol?

Nogen vil nægte hårdnakket, at være afhængig overhovedet, da fornægtelse er del af afhængigheds syndromet.
Nedenstående test kan dog give en ide, om man er i farezonen.

For at opfylde kriterierne for at have et alkoholafhængighedssyndrom,  skal man have haft tre eller flere af følgende symptomer i mindst et år (kilde: netpsykiater.dk)
Kontroltab, dvs. at man ikke kan holde op med at drikke, når man først er begyndt
Alkoholhunger, craving, dvs. at man har en voldsom og uimodståelig trang til at drikke alkohol
Abstinenssymptomer når man holder op med at drikke, dvs. at man får udtalte symptomer hvor man sveder, ryster over hele kroppen, føler indre uro, har forhøjet puls og let feber
Man fortsætter med at drikke på trods af at man godt ved at det går ud over helbredet
Tolerans, dvs. at man skal drikke mere og mere for at få den samme virkning af alkoholen
Alkoholen dominerer tilværelsen, dvs. at man på grund af drikkeriet får stadig sværere ved at overholde sine forpligtelser overfor familie, venner og arbejde

Hypnosebehandling og alkohol

Man skal være klar over at alkoholisme, er en mangefacetteret sygdom, som kan være betinget af arvelige faktorer, sociale forhold, dårlig livsstil men kan også “opstå” mere spontant, som følge af chok og traumer, som dødsfald og personlige kriser.
Hypnose kan i denne forbindelse, bruges til både at løse personen fra fortidige negative overbevisninger, som han eller bærer med sig, men også til at skabe adgang til personens iboende ressourcer, som mod, styrke, håb, selvtillid o.s.v.